Kodulehe teavitus

Hea kodulehe külastaja!
Anname teile teada, et seoses turu laiendamisega
vahetame oma ärilist nime ja uuendame brändi visuaalsetkuvandit.
Teid suunatakse hetke pärast edasi meie uuele kodulehele, kus
saate tutvuda Novateriga.

Meie lihtsustame teie äri!

Heade soovidega
Novateri meeskond

Kui suunamist ei toimu palume klikkida www.novater.com

ARENDUSTE ÜLEVÕTMINE

Teiste arendajate alustatud projektide ülevõtmine on meie tegevusalal tavaline, kuid selline töö on programmeerijate jaoks siiski väga stressirohke. Siin tuleb suureks kasuks varasem kogemus sarnaste olukordadega.

Meie meeskond on nii ettekavandatult kui ka ette kavandamata võtnud üle ja viinud edukalt lõpule juba käimasolevaid arendusprojekte. Koostöö projekti alustanud arendajatega annab kasuliku ülevaate juba tehtust ja ka võimalikest probleemidest, ent teiste alustatud tööd on siiski võimalik jätkata ka ilma eelteadmisteta. Sel juhul koostatakse dokumentatsioon ja luuakse arendustegevuse head tavad lõpetamata toote pöörd projekteerimise käigus.

Kogemus näitab, et kui toode, teenus või tarkvara on juba kasutusel, siis suurim võimalik strateegiline viga on koodi algusest peale uuesti kirjutamine. Enne varasema töö mahakandmist konsulteerige meiega erapooletu arvamuse saamiseks.

Lisa informatsioon:

Mark Baranin, CTO, Partner
mark.baranin@tmtechnologies.ee
+372 5383 8235

Jukka Halttunen, CEO, Partner
jukka.halttunen@tmtechnologies.ee
+372 5699 9871

TM TECHNOLOGIES © 2021